Semikolon

Altfor ofte benyttes semikolon på gal måte; her får du en litt utfyllende forklaring:

Semikolon
Semikolonet ble innført av en italiensk boktrykker på slutten av 1500-tallet. Han het Manutius. Det er et skilletegn som er sterkere enn et komma og svakere enn et punktum. Semikolon står altså for en stopp eller et opphold i lesingen, f.eks.: I går var jeg i Bergen; i dag skal jeg til Oslo. Etter at datamaskinene kom i bruk for alvor, roter folk fælt med kolon og semikolon. De skriver semikolon i steden for kolon, og det kan en også se i de store avisene. 
----

SEMIKOLON
Teknisk er et semikolon et komma med et punktum på toppen. Det gjør tjeneste som en mellomting mellom et punktum og et komma og må ikke blandes sammen med kolon.

Vi bruker semikolon til å lage
1) et lite opphold mellom setninger
2) et skille mellom ledd i sammensatte oppregninger


Et lite opphold
Vi kan bruke semikolon til å lage et lite opphold mellom helsetninger (hovedsetninger) som hører nær sammen. Det skal understreke den nære sammenhengen mellom de to setningene.

Eksempler:
I går hadde vi oksestek; i dag blir det nok lapskaus.
Bare en liten del av veien er asfaltert; resten er grusvei.
Kari kom for seint til møtet; hun hadde forsovet seg.

Ledd i oppregninger
Semikolon kan brukes til å skille mellom ledd i sammensatte oppregninger.

Eksempler:
Rådet hadde møte i går. Det nye styret ble: Grete Hauge, leder; Ola Frisk, nestleder; Per Ask, styremedlem; Kari Bakke, varamedlem.
Alle ble målt. Her er resultatet: 1,82; 1,76; 1,60; 1,95.

Det skal være liten forbokstav etter semikolon.

En påminning:
Semikolon blir ofte brukt feilaktig i stedet for kolon. Hvis man er usikker på bruken av semikolon, bør man heller unngå dette tegnet.
Tilbake..