Å skrive er å omgås andre

Språkrådets skriveråd:

Ha leseren i sikte
Hvem skriver du for?
Tilpass ordvalget etter leseren.
Bruk konkrete og kjente ord der du kan.
Forklar fagord og andre vanskelige ord.

Ha saken i fokus
Del teksten inn etter hovedpoengene.
Si én ting om gangen.
Bruk bindeordene bevisst. De viser sammenhengen i teksten.
Å skrive er å tenke. Når tanken fram?

Ha øye for teksten
Vær på vakt mot abstrakte formuleringer.
Prøv å omformulere dersom du ikke er fornøyd.
Smak på setningene. Les dem gjerne høyt.
Spør andre om gode språkråd og bruk eventuelt språkkonsulent.

Ha skriveråd i bakhånd
Del opp lange og innfløkte setninger.
Plasser gjerne verbet tidlig i setningen.
Bruk aktiv uttrykksmåte der det passer.
Bruk oppdaterte ordbøker og andre veiledningsbøker.

Ha dette i mente
Hold deg til offisielle skriveregler.

Følg reglene i målloven.

Bruk norske ord, ikke engelske.


«Vi må ikke bare tale
slik at tilhørerne kan forstå oss,
men slik at de ikke kan misforstå oss.»

Quintilian (ca. 35-100 e.Kr.)

Tilbake..