SLETT OG RETT

Alle gjør feil
Tekst med skrivefeil og tungt språk gir et lite profesjonelt inntrykk, og gjør det vanskelig for leseren å få tak i innholdet. Men svært få leser god korrektur på noe de selv har skrevet, og ofte er det rett og slett ikke tid til en skikkelig gjennomgang av teksten.

Feilene må ikke komme på trykk
Slett og rett former teksten din som du vil ha den: Korrekt og velskrevet, slik at den formidler akkurat det du vil ha frem.

Slett og rett utfører profesjonell korrekturlesning, språkvask, manuskoordinering og kvalitetssikring før trykking.