KORREKTURLESING

All skrevet tekst inneholder som oftest feil. Det kan være direkte skrivefeil, kommafeil, doble mellomrom, gal ordbruk mv. Mye tekst blir produsert under stort tidspress, noe som øker sjansen både for å gjøre og overse feil.

Lettere å se andres feil
Men rett skal være rett – og det er enklere for en som ikke selv har sittet med teksten i lang tid å se skrivefeil eller feil bruk av ord og uttrykk. Slett og rett bruker sin lange erfaring og oppdaterte oppslagsverk for å lage en korrekt og god tekst i henhold til Språkrådets standard og/eller hverdagsbruk.

Korrekturlesning er aktuelt for
- alt som skal publiseres offentlig
- alle som ikke er helt sikre på norske rettskrivningsnormer