KVALITETSSIKRING FØR TRYKK

Fra teksten er ferdig skrevet og fram til den står på plakaten, i brosjyren, i boka el.l. kan det oppstå en del feil. Forbyttede bildetekster, feil orddeling, ulik bruk av tegnsetting og titler, eller avvik mellom innholdsfortegnelse og sidetall er vanlige eksempler.

Mer omfattende korrektur
Slett og retts sluttkorrektur inkluderer kontroll av alle disse elementene, sikrer at alt står der det skal og at alt ser riktig ut. Slett og rett har lang erfaring og gode referanser fra denne typen arbeid.

Kvalitetssikring av trykkeklart materiell er bl.a. aktuelt for
- trykkerier, reklamebyråer og andre med ansvar overfor oppdragsgivere
- alle større publikasjoner