MANUSKOORDINERING

Manuskoordinering er en samordning av tekster skrevet av flere forfattere, slik at publikasjonen taler med én stemme.

Flere forfattere – variasjon i tekst
Ofte skriver flere forfattere hver sin del av publikasjoner som står med én avsender. Dette medfører gjerne en tekst der språket varierer en god del, for alle har jo sin egen måte å si ting på. Typiske eksempler er rapporter, kataloger og brosjyrer fra firmaer, organisasjoner og offentlig forvaltning.

Leservennlig tekst
En tekst som spriker i stil og uttrykksmåte, gir ikke leseren et solid og seriøst inntrykk. Det er heller ikke særlig leservennlig dersom f.eks. bruk av titler, mellomtitler, ingresser eller rekkefølgen ting blir sagt på varierer.

Manuskoordinering er bl.a. aktuelt for
- tekster skrevet av flere forfattere
- seriepublikasjoner forfattet av ulike personer
- publikasjoner som redigeres av flere, f.eks. nettsteder, informasjonsmateriell, mv.