SPRÅKVASK

Språkvask tar for seg disposisjon, setningsoppbygning og ordbruk i teksten. På alle disse områdene kommer tekstbehandlingsprogrammers korrekturfunksjoner til kort, og de er alle viktige for at avsenderen skal virke seriøs og at innholdet skal nå fram.

Bringer budskapet til målet
Mens en korrektur retter ting som er direkte feil ifølge regler for rettskrivning, gir en språkvask teksten en helhetlig form og løser opp eventuelt stivt språk eller fagspråk slik at teksten blir lettere å lese.

Retter teksten mot målgruppen
Ingen lesere er like, og derfor er det viktig å ha målgruppen i tankene når teksten utformes. Slett og rett tilpasser tekst i forhold til leserne når dette er ønskelig. Særlig for tekniske og/eller faglige miljøer er slik tilpasning ofte nødvendig.

Språkvask er bl.a. aktuelt for
- spesialister som skriver tekster beregnet for legfolk
- alt som må fenge og formidle, f.eks. selge eller informere
- kommunikasjon der seriøsitet er påkrevet