RETT MANN

Edward Reibo startet i 2001 opp firmaet Slett og rett for å leve av andres feil.

Etableringen var en naturlig konsekvens av hans medfødte interesse og sans for språk samt hans klokkertro på at andres skriveferdigheter ikke er til å stole på!

Tidligere har han bl.a. arbeidet fire år i det autoriserte reklamebyrået med det klingende navnet RE!BO i Tromsø, der han hadde hovedansvar for korrekturlesing og språkvask og bidro til høy kvalitet på alt som ble produsert av trykte og elektroniske medier.