Internett og Verdensvev

Er det forskjell mellom "nett" og "vev"?

Nett og vev er ikke det samme. Internett er et nett, mens en av tjenestene (funksjonene) på nettet er Verdensveven (Word Wide Web), ofte kalt bare veven. Det finnes flere andre tjenester på nettet: e-post, filoverføring (ftp), fjerninnlogging (telnet), prategrupper (irc) osv.

En samling sider på Verdensveven blir kalt enten et vevsted eller et nettsted (engelsk "web site"). Her kan altså begge deler brukes.

En enkelt side kan på samme måte kalles vevside eller nettside. Begge deler kan brukes.
Tilbake..