RETT STED

Slett og rett er lokalisert i Halti Næringshage på Storslett i Nordreisa kommune, der kunnskapsbaserte bedrifter flyttet inn i helt nye lokaler i 2001, tilpasset næringshagens idé om samarbeid og tilflyt av kompetanse over bransjegrenser. I samme bygg finnes også bibliotek og turistinformasjon. Mer info om de mange næringshagene i Norge finner du på www.nhnett.no.