RETT STED

Slett og rett holder hus på Storslett i Nordreisa kommune i Nord-Troms.