Lengre eller lenger?

Hva er forskjellen på "lengre" og "lenger"?

Regelen er: "Lengre" er komparativ av adjektivet "lang", mens "lenger" er komparativ av adverbet "lenge" og av intetkjønnsformen "langt" i adverbial funksjon.

Noen eksempler:
Vi hadde en lengre samtale (komp. av "lang").
Samtalen varte lenger enn første gangen (komp. av "lenge").
Avstanden var lengre enn de hadde trodd (komp. av "lang"), så de kom ikke lenger den dagen (komp. av "langt").
De hoppet langt, men begge hadde hoppet lenger før.
Dette var et lengre hopp enn ved forrige forsøk. (Merk at i det siste eksemplet er "lengre" komparativ av "langt (hopp)", men her har ikke "langt" adverbial funksjon, men attributiv (dvs. at det er et adjektiv som står til et substantiv), og derfor skal det være "lengre".
Tilbake..