Tankestrek

På Språkrådets hjemmesider fant jeg litt om bruken av tankestrek ...

Tankestrek
Tankestreken er lengre enn bindestreken og bør ikke blandes sammen med den. Tankestrek er aldri obligatorisk, men et tegn man kan bruke etter behov (ingen ord i ordbøkene er ført opp med tankestrek i skrivemåten).

Tankestrek ved innskudd og tilføyelser
Tankestrek kan brukes ved innskudd og tilføyelse. Her skal det være ett mellomrom ("luft") på begge sider av tankestreken.

Pettersen – som var førti år – hadde arbeidet i dette firmaet siden 1992.
Pettersen gikk seg en tur på kafeen hver kveld – det var en vane han hadde lagt seg til.

Tankestrek foran replikker (direkte tale)
Foran replikker (direkte tale) kan vi bruke tankestrek (også kalt replikkstrek) på denne måten:

– Pettersen, ropte hun, – kom inn og få kaffe.

Tankestrek angir ytterpunkter i tid og rom, tallområder og forhold mellom motpoler o.l.
Tankestrek brukes for å angi ytterpunkter i tid og rom, tallområder og forhold mellom motpoler, partnere o.l. Streken svarer i slike tilfeller til "fra ... til", "mellom ... og". Her skal det ikke stå mellomrom på hver side av tankestreken.

1. mai–10. september
årene 1349–54
sytti–åtti personer
kapitlene 2–10
veien Rjukan–Kongsberg
forholdet Lenin–Inessa Armand
kampen Norge–Sverige endte 2–0

Forskjellen i bruk av bindestrek og tankestrek kommer frem i eksemplene under. I det første eksempelet står det bindestrek mellom sidestilte deler av samme navn. I det andre er det brukt tankestrek i betydningen "mellom ... og".

dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn
fotballkampen Østerrike–Ungarn

Merk: Rjukan–Kongsberg-finalen

Tankestreken angir hele kronebeløp
Tankestrek kan også brukes for å angi hele kronebeløp. Tankestreken erstatter da sifrene 00 (0 øre).

kr 620,–
Tilbake..